Aktualności

Środki ochrony osobistej w pracy opiekunek

W celu zapewnienia środków ochrony osobistej w pracy opiekunek Spółdzielnia Socjalna Czersk zakupiła maseczki ochronne oraz kombinezony wykonane przez zakład krawiecki Pani Marzeny Jabłońskiej. Pracownicy WTZ Czersk wykonali natomiast nieodpłatnie dla pracowników Spółdzielni Socjalnej Czersk wielorazowe maseczki ochronne.

Bardzo dziękujemy za ten wkład wniesiony w zapewnienie bezpiecznych warunków naszym opiekunkom oraz będącym pod ich opieką starszym i niepełnosprawnym mieszkańcom naszej Gminy.

Zgodnie z poleceniem Wojewody Pomorskiego z dn. 14.03.2020 r. w sprawie m.in. świadczenia usług opiekuńczych w czasie trwania pandemii wirusa SARS COV-2 podjęte zostały działania mające na celu przeciwdziałanie rozprzestrzeniania się wirusa.

  • Usługi opiekuńcze świadczone są w szczególności osobom samotnym lub tam, gdzie członkowie rodziny nie są w stanie zapewnić odpowiedniej pomocy w codziennym funkcjonowaniu;
  • usługi opiekuńcze świadczone są poprzez wykonywanie podstawowych, niezbędnych czynności bez kontaktu z osobą, której świadczy się usługi, o ile nie jest to konieczne ze względu na stan zdrowia tej osoby;
  • monitorowany jest stan zdrowia osób świadczących usługi oraz podopiecznych;
  • nie dopuszcza się do pracy osób przejawiających objawy przeziębienia lub grypy;
  • bezwzględnie przestrzega się zasad higieny osobistej przez osoby świadczące usługi opiekuńcze, z wykorzystaniem środków dezynfekujących i środków ochrony osobistej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *