Aktualności

Gmina Czersk w programie Ministerstwa „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych”.

Po udanej realizacji programu w ubiegłym roku Gmina Czersk ponownie przystąpiła do resortowego Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych”. Oznacza to, że potrzebujący mieszkańcy naszej Gminy poniżej 75. roku życia będą mogli skorzystać z nieodpłatnych usług opiekuńczych realizowanych dla Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czersku przez Spółdzielnię Socjalną Czersk.

Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Program adresowany jest do gmin, których zadaniem własnym o charakterze obowiązkowym jest organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych, w miejscu zamieszkania.  Zadanie realizowane jest od 6 marca 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

Celem programu jest zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla:

● osób niepełnosprawnych ze znacznym stopniem niepełnosprawności w wieku  do 75 lat, jak również z orzeczeniami równoważnymi,

● dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności ze wskazaniami konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Źródłem finansowania programu są środki ujęte w planie finansowym Funduszu Solidarnościowego na 2020 r. w kwocie 40 mln. zł. W ramach programu gmina może otrzymać dofinansowanie w kwocie do 50% kosztów realizacji usług opiekuńczych.

Otrzymane z Funduszu Solidarnościowego środki w wysokości 83 546 zł Gmina Czersk przeznaczy na realizację ponad 3500 godzin usług, nieodpłatnych po stronie potrzebującego (pozostałe 50% kosztów realizacji ponosi Gmina).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *