Aktualności

Realizacja zadania – Zagospodarowanie otoczenia ul. gen. W. Andersa 1, 3 i ul. gen. J. Hallera 1, 3, 5 oraz 7, 9

Na przełomie roku Spółdzielnia Socjalna Czersk realizowała zamówienie pn. Remont części wspólnych budynków mieszkalnych oraz zagospodarowanie wokół tych budynków w ramach projektu pn.: „Rewitalizacja  części miasta Czersk”. Podmiotem zamawiającym była Spółdzielnia Mieszkaniowa Chojnice.

W ramach zamówienia Spółdzielnia wykonała zagospodarowanie otoczenia w trzech lokalizacjach wokół bloków mieszkalnych w Czersku przy ulicy gen. W. Andersa oraz gen. J. Hallera.

Prace obejmowały m.in. montaż dwóch altan ze stołem i ławeczkami, instalację urządzeń rekreacyjnych dla dzieci oraz ogrodzenia, ścieżek z kostki brukowej i obsadzenie miejsc zielenią.

Zapraszamy do zapoznania się z galerią zdjęć z realizacji zadania.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *