Aktualności

Program „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” do 75 roku życia w Gminie Czersk

Kolejne dobre wiadomości. Gmina Czersk otrzyma wsparcie na realizację Programu „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” do 75 roku życia. Dzięki niemu będziemy mogli świadczyć jeszcze więcej usług i to bez kosztów po stronie potrzebujących.

– Gmina Czersk złożyła wniosek o środki finansowe na realizację usług opiekuńczych dla osób niepełnosprawnych do 75 roku życia, i wiadomym jest, co miło nam ogłosić, iż znalazła się w wykazie gmin, które zakwalifikowały się do realizacji przedmiotowego zadania. Kwota dotacji: 69 350 zł – mówi Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Anna Bielawska-Jutrzenka. – Przypominamy, iż usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zalecaną przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem – dodaje. W Gminie Czersk usługi te świadczą wykwalifikowane opiekunki środowiskowe zatrudnione przez Spółdzielnię Socjalną. Dzięki dotacji będzie można zwiększyć zakres usług, bez potrzeby dokonywania odpłatności przez klienta.

Program „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych”, ogłoszony przez – już byłą Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – Elżbietę Rafalską, adresowany jest do gmin, których zadaniem własnym o charakterze obowiązkowym jest organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych, w miejscu zamieszkania. Program ma na celu zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób niepełnosprawnych ze znacznym stopniem niepełnosprawności w wieku do 75 lat, a także dla dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności ze wskazaniami. Źródłem finansowania Programu są środki ujęte w planie finansowym Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych na 2019 r. w kwocie 60 mln zł. W ramach Programu gmina może otrzymać wsparcie finansowe do 50 procent kosztów realizacji usług opiekuńczych.

Materiał: Gmina Czersk

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *