Zarząd jest organem wykonawczym kierującym bieżącą działalnością spółdzielni i reprezentującym ją na zewnątrz. Zarząd został wybrany przez walne zgromadzenie na czas określony – 4 letnią kadencję.

W skład Zarządu Spółdzielni Socjalnej Czersk od dnia 20.02.2018 roku wchodzą :

  • Pan Henryk Mollin – Prezes Zarządu Spółdzielni Socjalnej Czersk
  • Pani Renata Breszka – Członek Zarządu
  • Pan Wiesław Lipski – Członek Zarządu

Członkami Założycielami Spółdzielni Socjalnej Czersk są :

      •  Gmina Czersk : strona www – http://czersk.pl/
      •  Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Działających na rzecz Dzieci Niepełnosprawnych

Członkiem Spółdzielni Socjalnej Czersk od dnia 07.10.2016 zostało stowarzyszenie „I like Czersk”.