Zarządzenie Prezesa Zarządu Spółdzielni Socjalnej Czersk dotyczące jakości i zakresu sprawowanych usług opiekuńczych.