Zarządzenie Prezesa Zarządu Spółdzielni Socjalnej Czersk dotyczące jakości i zakresu sprawowanych usług opiekuńczych.

Koordynator usług opiekuńczych: tel. +48 570 084 823