Spółdzielnia Socjalna Czersk została założona 4 kwietnia 2016 roku z inicjatywy Gminy Czersk, Fundacji BESOCIAL oraz Stowarzyszenia Rodziców i Opiekunów Działających na rzecz Dzieci Niepełnosprawnych.

Powołano ją z myślą o podopiecznych czerskiego Warsztatu Terapii Zajęciowej oraz innych osobach niepełnosprawnych, długotrwale bezrobotnych, czy wychodzących z nałogów będących członkami lokalnej społeczności Gminy Czersk, jako kolejny krok na drodze do ich społecznej oraz zawodowej integracji i reintegracji.

Dnia 04.04.2016 roku SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA CZERSK otrzymała wpis do Krajowego Rejestru Sądowego. Przedmiotem działalności spółdzielni socjalnej jest prowadzenie wspólnego przedsiębiorstwa. Spółdzielnia socjalna działa na rzecz społecznej integracji jej członków, zawodowej reintegracji jej członków oraz środowiska lokalnego.

Pierwszym prezesem Zarządu Spółdzielni był pan Adam Domiński. W październiku 2016 roku członkiem Spółdzielni zostało stowarzyszenie “I like Czersk”. W II połowie 2016 roku rozpoczęła wykonywać pierwsze zlecenia na usługi związane z utrzymaniem zieleni, a także prace renowacyjne i remontowe, między innymi duże przedsięwzięcia, jakimi były remont mostu przy Alei Tysiąclecia oraz rozbiórka domków letniskowych w Łącznie. 

W marcu 2017 roku prezesem Zarządu Spółdzielni Socjalnej Czersk został Pan Wiesław Lipski. Rzetelnie wykonywane przez pracowników Spółdzielni zadania oraz dobra współpraca z Gminą Czersk przyczyniły się do podejmowania się przez Spółdzielnię coraz większej ilości zleceń w 2017 oraz 2018 roku. Do najważniejszych z nich można zaliczyć takie prace jak: nasadzenie drzew w Parku Borowiackim,  a następnie również na innych obszarach rekreacyjnych w Gminie Czersk, montaż siłowni zewnętrznych w Gutowcu i Rytlu, budowa Alei Noblistów w Parku Borowiackim, koszenie traw i przycinanie żywopłotów na terenie Osiedla Czersk na zlecenie Spółdzielni Mieszkaniowej Chojnice, sadzenie lasów na obszarach ponawałnicowych, oczyszczanie zbiorników retencyjnych czy renowacje kolejnych mostów w obszarze gminy Czersk oraz remont głównego holu dworca kolejowego w Czersku. Pod koniec 2017 roku   zakres świadczonych usług został rozszerzony o wykonywanie ozdób drewnianych oraz innych wyrobów rękodzielniczych, a także usługi poligraficzne, w ramach których w 2018 roku Spółdzielnia Socjalna podjęła się wykonania okolicznościowych, drewnianych medali na 35-lecie przyznania pokojowej nagrody Nobla prezydentowi Lechowi Wałęsie oraz na 75-lecie jego urodzin.

W czerwcu 2018 roku prezesem Zarządu Spółdzielni został pan Henryk Mollin. Z jego inicjatywy Spółdzielnia rozpoczęła przygotowania do świadczenia usług opiekuńczych, realizując wraz z WTZ Czersk szkolenia dla opiekunów osób starszych i niepełnosprawnych. W grudniu 2018 roku Spółdzielnia Socjalna Czersk wygrała przetarg w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej na świadczenie usług opiekuńczych w 2019 roku na obszarze Gminy Czersk.

Pracownicy Spółdzielni od początku jej istnienia regularnie biorą udział w treningach zawodowych u lokalnych przedsiębiorców (firma Romex, a wcześniej także Olcha i Delis), w ramach których zostają przyuczani do wykonywania różnego typu zadań, poszerzając w ten sposób swoje zawodowe kwalifikacje. Spółdzielnia realizuje również różnorodne projekty dla stażystów współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.

 

W tej chwili w Spółdzielni Socjalnej zatrudnionych jest 32 pracowników (stan na 1 kwietnia 2019 roku). Obecnie działalność Spółdzielni opiera się na świadczeniu usług opiekuńczych oraz usług utrzymania zieleni i porządkowych. Spółdzielnia, jako podmiot ekonomii społecznej, kontynuuje swoją misję na rzecz społecznej oraz zawodowej integracji i reintegracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, oferując im możliwość wejścia na rynek pracy, a tym samym przyczyniając się do zmiany stereotypowego myślenia na temat roli tych osób w społeczeństwie. Ambicją Spółdzielni jest by dzięki swojej działalności stać się wizytówką Gminy Czersk i przykładem dobrze prowadzonej polityki prospołecznej z korzyścią dla całej lokalnej społeczności.

Spółdzielnia Socjalna Czersk:

ul. Pomorska 18

89-650 Czersk

Biuro Spółdzielni:

tel. +48 724 028 444

Koordynator usług opiekuńczych:

tel. +48 570 084 823

Zlecenia i usługi:

tel. +48 732 258 367

Siedziba Biura Zarządu:

ul. Starogardzka 48

89-650 Czersk

Godziny Otwarcia Biura:

Poniedziałek – Piątek 8:00 – 15:00

Email : biuro@socjalna.eu; prezes@socjalna.eu